top of page

 

POLÍTICA DE CANVIS I DEVOLUCIONS

 

S'admeten canvis i devolucions sempre que no hagin transcorregut més de 30 dies des de la data de la compra i el producte i el seu estoig estiguin en perfectes condicions. 

El reemborsament es processarà de la mateixa manera en què hagi estat abonada la compra dins dels 14 dies naturals següents a la recepció de la mercaderia a la següent adreça:

 

- KILEY S.L. Carrer de València, 606 baixos, 08026 Barcelona

 

En l'enviament de la peça retornada, sempre a càrrec del comprador i sota la seva responsabilitat, s'haurà d'adjuntar el tiquet de compra.

També s'admetrà tornar personalment el producte en botiga KILEY, a la mateixa direcció indicada i en les mateixes condicions i terminis establerts anteriorment.

bottom of page