top of page

POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

En compliment del que estableix la normativa vigent de protecció de dades personals, KILEY, SL, amb domicili social al carrer de València 606, Barcelona 08026 (d'ara endavant "KILEY") l'informa que les dades de caràcter personal que ens proporcioni o a les que KILEY accedeixi com a conseqüència de la seva navegació, a través de la pàgina web www.flordargent.com (d'ara endavant la "Web") seran incorporades a un fitxer titularitat de KILEY amb la finalitat de gestionar, mantenir i controlar les sol·licituds d'informació i/o contractació dels productes oferts a través del Web i, si escau, remetre-li comunicacions comercials de KILEY.

La seva acceptació perquè es remeti informació comercial té sempre caràcter revocable, sense efectes retroactius, sent necessari a l'efecte que ens ho comuniqui mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a kileysl@kileysl.com (Ref. LOPD).

Caldrà que, en els formularis de la web, empleni els camps marcats com a "obligatoris". El no emplenament o l'emplenament parcial de les dades personals requerides podria suposar que KILEY no pugui atendre la seva sol·licitud i, en conseqüència, KILEY quedarà exonerat de tota responsabilitat per la no prestació o prestació incompleta dels serveis o productes sol·licitats.

Li preguem que ens comuniqui les seves dades personals actuals per tal que la informació continguda als nostres fitxers estigui actualitzada i sense errors. Vostè respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se KILEY el dret d'excloure'l dels serveis / productes sol·licitats si ha facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que legalment procedeixin.

KILEY li informa que té implantades les mesures de seguretat d'índole tècnica i organitzatives que garanteixin la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, atès l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tant si provenen de l'acció humana o del medi físic o natural, tot això de conformitat amb el que preveu la normativa vigent.

Vostè podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades personals en el domicili social de KILEY, en els termes establerts a la normativa vigent. Per a la seva comoditat, i sense perjudici que s'hagin de complir amb determinats requisits formals establerts per la normativa vigent, KILEY li ofereix la possibilitat d'exercir els drets abans referits mitjançant el correu electrònic kileysl@kileysl.com.

 

bottom of page